Hiển thị 13–24 trong 32 kết quả

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc, 0.6/1kV
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc, 0.6/1kV
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ…
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ…
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ…
Cáp điện lực, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (2 dải băng thép)
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc, 0.6/1kV
Cáp điện lực, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc, 0.6/1kV
Cáp điện kế, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC