Hiển thị 25–32 trong 32 kết quả

Cáp điện kế, 2, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm, vỏ bọc
Cáp điện kế, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC
Cáp điện kế, 2, 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC
Cáp Duplex, ruột đồng, cách điện PVC
Cáp vặn xoắn LV-ABC, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm, cách điện XLPE, 0,6/1kV
Cáp vặn xoắn LV-ABC, 2, 3 và 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE
Cáp Quadruplex, ruột đồng, cách điện PVC 0.6/1kV
Cáp Triplex, ruột đồng, cách điện PVC