Hiển thị 13–24 trong 53 kết quả

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc  
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc