Hiển thị 37–48 trong 53 kết quả

Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc.
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng, màn chắn kim loại gồm sợi và băng đồng, có giáp (2 dải…
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột dẫn đồng chống thấm nước, màn chắn kim loại gồm sợi và băng đồng,…
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc