Hiển thị 1–12 trong 15 kết quả

Dây đồng bọc cách điện PVC  
Cáp điện lực, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.  
Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp điện lực, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp điện lực, 5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp mềm tròn, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp mềm tròn, 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp mềm tròn, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC  
Cáp mềm tròn, 5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Dây đồng bọc cách điện PVC không chì  
Dây đơn cứng ruột đồng, cách điện PVC không chì    
Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC