Hiển thị 1–12 trong 32 kết quả

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC 0.6/1kV
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, 0.6/1kV
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc, 0.6/1kV
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc
Cáp điều khiển, nhiều lõi, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Cáp điều khiển, nhiều lõi, cách điện PVC, có màn chắn, vỏ bọc PVC, 0.6/1kV