Hiển thị 1–12 trong 53 kết quả

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ…
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm có chống thấm, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng có chống thấm, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE