Hiển thị 1–12 trong 133 kết quả

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ…
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC 0.6/1kV
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm có chống thấm, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE
Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc,…
Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột nhôm nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc